Formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

 

Komu: Organic Oasis SK s.r.o., Bronzová 2, 851 10 Bratislava,

E-mail: info@organic-oasis.sk

  

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na tento výrobek ..............................,

 

objednáno pod číslem objednávky: ............................ ze dne: ..........................

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 

………………………………………………………………………….

 

 

Adresa kupujícího:

 

…………………………………………………………………………………………

 

V případě platby na dobírku souhlasím s převodem finančních prostředků na bankovní účet IBAN:

 

……………………………………………………………………………………………

 

Podpis Kupujúceho: …………………….. (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

 

Datum: ……………………..