Formulář reklamace

 Prodávající: Organic Oasis SK s.r.o., Bronzová 2, 85110 Bratislava, IČO: 46787909, DIČ:2023579613, tel.: 0907831777, email: info@organic-oasis.sk.

 

Jméno a příjmení kupujícího: ......................................................................................................

Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………………………………..

Druh zboží:……………………………………………………………………………………………………………

Zakoupeno dne: …………………….. Cena: ……………….. Číslo objednávky: ………………….…………………….

Číslo faktury: ………………………………………………………………………………………………………………

Důvod reklamace, popis závady:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Způsob vyřízení reklamace uplatněné kupujícím (pokud se prokáže oprávněnost reklamace):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Konečné řešení reklamace (vyplní prodávající; výše uvedené údaje se vyplňují při uplatnění reklamace, pokud je reklamace vyřízena ihned na místě - , nebo ihned po dodání vadného zboží prodávajícímu, nebo po rozhodnutí o reklamaci na základě odborného posouzení):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis kupujícího: .........................

Podpis prodávajícího (nebo odpovědného zaměstnance): .........................